آدرس : خیابان انقلاب اسلامی - نبش خیابان بهار - فروشگاه داریوش پلاک

  • هنرهای تجسمی که به آن گاهی هنرهای بصری یا دیداری نیز گفته می‌شود، آن گروه از هنرهای مبتنی بر طرح است که مشخصاً حس بینایی را مخاطب قرار می‌دهند.


  • تندیس یا مجسمه پیکره‌ای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته می‌شود. به کسی که تندیس می‌سازد پیکرتراش می‌گویند که با حجم‌سازی تفاوت دارد.


  • مشتری حق دارد در مورد محصولات و خدمات دريافت شده، سوال نموده و پاسخ مناسب دريافت نمايد. مشتری حق دارد هر زمانی كه بخواهد اطلاعات لازم را در مورد محصولات دريافت نمايد